Hello world!

Thay thế được dshjbngjhbfdg gfjdkbghjfdbjhgkfdg fdgndfbjhgbfdjhbgjhfdnjg gfdngjknbfdjkgnbjfdbngjnbdfjkg sdfdsfdsbfjhbdsjhfds fdsnjfbsdhjbvfjhdsbfjhs fdsnfjbsdhjkfbjhdsbfjdsbfd sfjdsnbfjhsdbfhjsbdhfbds Tên Màu Màu Hex# Ý nghĩa Xanh Dương #0000ff Màu của sự TIN CẬY và AN TOÀN. Vì vậy đây là tông…